Åpning av Høstutstillingen 2021

Høstuststillingen er et årlig arrangement på Hasle skole. Elevene stiller ut kunst de har jobbet med i løpet av høstsemesteret. Det er en hyggelig tradisjon for Hasle skolekorps å spille på åpningsseremonien. Ungdomsbrassen spilte to minikonserter for et entursiastisk publikum!