Julegrantenninger i nabolaget!

Søndag 28. november spiller vi ved fem julegrantenninger i nabolaget! Korpset er delt i to grupper som spiller parallelt, og vi dukker opp på følgende steder:

Keyserløkka Sør ( Einars vei 24 ) kl. 15.30
Keyserløkka Øst  ( ved Bunnpris )  kl. 16.15
Keyserløkka Nord ( ved lekeplassen) kl. 17.00

Tiedemannsparken ( sted kommer)  kl. 16.15
Lille Tøyen ( Kaare Røddes plass)  kl. 17.00

Olav, her avbildet under en spilletime, gleder seg til jul!
Foto: Thomas Tengelsen