1. mai på Hasle

Hasle skolekorps deltok på den tradisjonelle markeringen av 1. mai på Kaare Røddes plass på Lille Tøyen. Etter markeringen gikk korpset en liten runde i nabolaget. Vi er utrolig glade for at vi nå kan marsjere med hele korpset samlet igjen, etter to år med restriksjoner og utfordrende rammer. Nå gleder vi oss til å spille for publikum ved konfirmasjoner utover i mai, samt naturligvis 17. mai, der vi endelig kan vere en del av det store barnetoget i Oslo i tillegg til våre lokale arrangementer på Hasle.