Korpsleder

Korpsledere gjør mange praktiske oppgaver og bidrar til gjennomføringen av øvelser og andre arrangement i samarbeid med dirigentene. De har i tillegg ansvar for musikantene på øvelser, konserter, seminarer, konkurranser og turer.

Korpsledere for 2020/2021 er:

Ungdomsbrassen:

  • Hanne Grindvoll
  • Bente Reed

Mellombrassen:

  • Steinar Skagemo
  • Jonny Barlund
  • Solveig Synnøve Holmsbu

Juniorkorpset:

  • Pearl Pillai
  • Thiyagarajah Mayurathan
  • Lene Bøen
  • Astrid Larsen-Mehren
  • Jon Remme