Korpsleder

Korpsledere gjør mange praktiske oppgaver og bidrar til gjennomføringen av øvelser og andre arrangement i samarbeid med dirigentene. De har i tillegg ansvar for musikantene på øvelser, konserter, seminarer, konkurranser og turer.

Korpsledere for 2024 er:

Ungdomsbrassen:

 • Hanne Grindvoll
 • Bente Reed
 • Steinar Skagemo

Mellombrassen:

 • Jonny Barlund
 • Lene Bøen
 • Pearl Pillai
 • Sigrid Kroken

Juniorkorpset:

 • Fredrik Larsen Mehren
 • Iria Garcia Ganzalesz
 • Guri Hummelsund
 • Gisle Råsberg
 • Milla Aukrust
Aspirantkorpset: Velges senere