Slutte i korpset?

Hvis et medlem ønsker å slutte i Hasle skolekorps, gjelder følgende prosedyre basert på korpsets vedtekter:

Velger musikanten å slutte må man sende oppsigelse før 1. juni. Oppsigelsen må skje skriftlig via e-post eller post til styret:

E-post: styret@hasleskolekorps.no

Postadresse:
Hasle skolekorps
Haraldsvei 1
0576 OSLO

For medlemmer under 18 år skal oppsigelsen skje av foreldre/foresatte. Dersom musikanten meldes ut etter denne fristen, må man betale kontigent for påbegynt semester. Dersom man er kommet til 1. juni og er i tvil om musikanten skal fortsette til høsten, bør man også gi beskjed om dette til styret og dirigent før den 1. juni. Hvis man da bestemmer seg for å slutte før starten på høstsemesteret, vil det kunne utvises skjønn i forhold til om man skal betale kontingent for høstsemesteret. Aspiranter kan sende oppsigelse før oppstart av vårsemesteret (før 15. januar) og før oppstart av høstsemesteret (før 1. september) uten å måtte betale kontigent for det påfølgende semesteret.

Når styret har mottatt oppsigelsen, vil man få svar tilbake om at utmeldingen er registrert, og at man må levere inn instrument, uniform og andre effekter før utmeldingen kan godkjennes. Tilbakelevering skal gjøres så raskt som mulig. Instrumentet skal være rengjort og uniformen renset. Send en e-post til korpsets sekretær (info(at)haslemusikkorps.no) når alt er levert for å være sikker på at innleveringen er blitt registrert.

Når sekretær har mottatt bekreftelse om at alt er innlevert, vil man få svar tilbake om at utmeldingen er godkjent.

Sjekkliste for hva som skal leveres tilbake ved utmelding: