Strategi for Hasle skolekorps!

Hasle skole musikkorps skal drive oppbyggende barne- og ungdomsarbeid gjennom å tilby musikkundervisning av høy kvalitet samt øke forståelsen mellom barn, ungdom og foreldre fra ulike kulturer og nasjonaliteter.

Hasle skole musikkorps skal være en sosial og kulturell arena der alle skal føle seg velkomne og verdsatt og hvor opplæring og samhold står i fokus. Det sosiale aspektet er av stor betydning. Samhold bygges gjennom målrettede aktiviteter, i kombinasjon med det musikalske og i rene sosiale aktiviteter. Det er dette som gir grunnlaget for at hver musikant gis god musikalsk opplæring og mulighet til å utvikle seg innenfor de ønsker, ambisjoner og talent hver musikant innehar.

MÅLSETTING

Hasle skole musikkorps skal være en sosial arena, der alle skal føle seg verdsatt og velkommen. Gjennom sosiale relasjoner skapes gode musikkfaglige rammer, der alle får mulighet til å utvikle seg individuelt.

Korpset skal gjenspeile mangfoldet som finnes i vårt nærmiljø.

ØVRIGE DOKUMENT