Politiattest

Krav om politiattest i Hasle Skole Musikkorps

Fra og med 1. oktober 2009 er det krav til frivillige organisasjoner om at alle som er i et ansvar- og/eller tillits- forhold ovenfor mindreårige/utviklingshemmede må fremlegge politiattest. Norges Musikkorps Forbund og Oslo Musikk-og Kulturskole har sendt ut rammer og retningslinjer for skolekorpsene.

I Hasle Skole Musikkorps blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvars- forhold overfor musikantene skal fremskaffe politiattest. I praksis betyr det at følgende grupper må legge fram politiattest:

  • Dirigenter
  • Instruktører
  • Korpsledere
  • Styret
  • Personer som gjentatte ganger deltar som reiseledere

For korpsledere og styremedlemmer vil kravet bli iverksatt for de som velges inn på årsmøtet 7. oktober 2009.

Den i korpset som er ansvarlige for håndtering av politiattester er:
Sidsel Bøckman
E-post: sidselbockman(at)gmail.com
Telefon: 92 21 74 61

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av politiattest gjøres som følger:

  • Søknadsskjema kan lastes ned fra www.musikkorps.no/politiattest eller følgende link.
  • Søknaden om politiattest fylles ut av søker og sendes/leveres til Sidsel Bøckman,  som fyller ut for korpset og sender søknadene samlet til politiet.
  • Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.
  • Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Sidsel Bøckman

Personer som har politiattest som er mindre enn ett år gammel, trenger ikke skaffe ny, men kan legge fram den de allerede har. 

Personer ned til 15 år må legge fram politiattest, men for umyndige må søknaden underskrives av foresatte.

Hasle Skole Musikkorps skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor musikantene.