Styret

Styret 2024

Leder: Anne Karine Nymoen – 1 år ny
Nestleder: Anders Wik – 2 år ny
Sekretær: Ellen Gulliksen – 1 år gjenvalg
Kasserer: Martin Carlson – 1 år ny
Styremedlem: Marte Føynum Svensdóttir – 2 år ny
Styremedlem: Kai Haavik – 1 år gjenvalg
Styremedlem: Miriam Bakkeli – ikke på valg
Styremedlem: Kristine Laundal – 1 år gjenvalg

Styret kan kontaktes pr. e-post: styret@hasleskolekorps.no