Om korpset

Hasle Skolekoprs ble startet 7. juni 1960 og har alltid vært et brass band.

Daværende rektor ved Hasle skole, Berit Thronsen, tok initiativet og dro det hele i gang sammen med en gjeng entusiastiske foreldre. 5. juni 1960 innkalte hun til det første møtet, hvor det ble valgt et interimstyre. Ved korpsets start var 55 musikanter med, under dirigent Arne Hermansen. Allerede 17. mai 1961 deltok korpset i defileringen opp Karl Johans gate som nr. 5 av 60 skoler.

I dag har korpset ca. 120 musikanter. Korpset er for tiden delt opp i følgende nivåer (fra yngst til eldst): Aspirantkorps Hasle, Aspirantkorps Teglverket, Juniorkorps,  Mellombrassen og Ungdomsbrassen.

Korpsets dirigenter er Sissel Larsen, Thomas Tengelsen, Åge Barlund, Marthe Bølum, Helene Kongerud og Tore Ljøkelsøy. Hasle ligger nordøst i Oslo, ikke langt fra sentrum. Korpset verver sine medlemmer fra Hasle og Teglverket skoler.